އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ޕާރކް ވަރޑަން

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     1 year ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:  ޕާރކް ވަރޑަން

އަސާސީ މުސާރަ:  -/3470

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2022/430

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

 

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

އުމުރު

ކޯޑު ނަންބަރު

 

 

44

4200

1

 

31

4201

2

 

47

4202

3

 

27

4203

4

 

37

4204

5

 

22

4205

6

 

41

4206

7

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2022/430

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19-09-2022

ސުންގަޑި: 2022-09-19 13:46:00