އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ސީނިއަރ ޕާރކް ވަރޑަން

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     1 week ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:  ސީނިއަރ ޕާރކް ވަރޑަން

އަސާސީ މުސާރަ:  -/3875

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2022/429

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

 

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

އުމުރު

ކޯޑު ނަންބަރު

 

 

44

4100

1

 

22

4102

2

 

39

4303

3

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2022/429

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19-09-2022

ސުންގަޑި: 2022-09-19 13:49:00