އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން)

20 ނޮވެމްބަރ 2022     1 week ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2022//478

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-11-2022

ސުންގަޑި: 2022-11-23 14:00:00