އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު 3 މިސްކިތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

24 ޖެނުއަރީ 2023     1 week ago


އިޢުލާން

                                                

މި އަވަށު ތިރީގައި މިދަންނަވާ 3 މިސްކިތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • މަސްޖިދުއް ނޫރު
  • މަސްޖިދުއް ތަޤުވާ
  • މަސްޖިދުލް ޢަލީ

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 26 ޖަނަވަރީ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 10:00 އަށް މިއޮފީހަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ޖަނަވަރީ 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02  ރަޖަބު 1444

24  ޖަނަވަރީ 2023ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-5A/426/2023/33

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24-01-2023

ސުންގަޑި: 2023-01-30 10:00:00