އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ)

12 މާރޗް 2023     2 weeks ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން: އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އަސާސީ މުސާރަ:  -/5020

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2023/56

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  26 ފެބުރުވަރީ 2023

 

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

އުމުރު

ކޯޑު ނަންބަރު

 

 

33

4300

1

 

36

4301

2

 

29

4302

3

 

19

4303

4

 

34

4304

5

 

21

4305

6

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 ) އަށެވެ.

12 މާރިޗު 2023

ލިންކް: IUL 56 Associate Council Officer Screening Result.pdfބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2023/56

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-03-2023

ސުންގަޑި: 2023-03-16 14:00:00