އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި މަދިރި ދުން ޖެހުމާއި ގުޅޭ

26 މާރޗް 2023     2 months ago


އިޢުލާން


އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި މަދިރި ދުން ޖެހުމާއި ގުޅޭ

             މި ދުވަސްވަރަކީ އައްޑޫގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުން އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށްވުމާއެކު، މި ބަލިން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމާއި މަދިރި މަދުކުރަން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހިފައި ވުމުން މާދަމާއިން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ހުރިހާ އަވަށެއްގައި ގަވާޢިދުން މަދިރި ދުން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 

04  ރަމަޟާން  1444

26   މާރިޗު   2023ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AD/426/2023/149

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-03-2023

ސުންގަޑި: 2023-03-29 13:48:00