އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

24 މޭއި 2023     1 year ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އަސާސީ މުސާރަ: -/4465

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2023/198

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 11 މޭ 2023

 

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

އުމުރު

ކޯޑު ނަންބަރު

 

 

26 1430 1
  24 1431 2
  19 1432 3
  36 1433 4
  24 1434 5
  19 1435 6
  26 1436 7
  24 1437 8
  27 1438 9
  35 1439 10
  34 1440 11
  19 1441 12
  19 1442 13

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

24 މޭ 2023

ލިންކް: Screening Result - Publish (revised).pdfބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2023/198

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24-05-2023

ސުންގަޑި: 2023-05-25 14:00:00