އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

6 ސެޕްޓެމްބަރ 2023     5 months ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2023/359

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-09-2023

ސުންގަޑި: 2023-09-11 14:00:00