އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގައި ޒުންބާ އަދި ސްޓްރޯންގް ނޭޝާން ކްލާސް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2023     9 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގައި ޒުންބާ އަދި ސްޓްރޯންގް ނޭޝާން ކްލާސް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުން ދެމުންގެންދާ ޙިދުމަތް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޒުންބާ އަދި ސްޓްރޯންގް ނޭޝަން ކަސްރަތު ކްލާސްތަށް 01 އޮކްޓޯބަރ 2023 ން ފެށިގެން ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މި ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި އިއުލާނުގައި ޙިއްސާކުރެވިފައިވާ ގޫގުލް ފޯމް ފުރުމަށްފަހު، 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވާދެއްވުން އެދެމެވެ. 

ގޫގުލް ފޯމް ލިންކް: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_5XENcBXa3RrMPOdbfl-fmoh_dMP7DvjyCNqD5yQ9He2TuQ/viewform

 

05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1445

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2023ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426/426/2023/427

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-09-2023

ސުންގަޑި: 2023-09-27 14:00:00