އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ނަން ބަދަލު ކުރުން

14 ނޮވެމްބަރ 2023     7 months ago


އިޢުލާން

 

ނަން ބަދަލު ކުރުން         

           ކ.މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 11872، މުއުމިނާ ނަފީސް ގެ ފުރިހަމަނަން މުއުމިނާ ބިންތި ނަފީސް ޙުސައިން އަށް 09 ނޮވެންބަރު 2023ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.   

29 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1445

13 ނޮވެންބަރު 2023ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2023/489

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 14-11-2023

ސުންގަޑި: 2023-11-14 02:00:00