އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

7 ފެބުރުއަރީ 2024     2 weeks ago


ލިންކް: https://adducity.gov.mv/uploads/1707305934.pdfބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2023/555

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 07-02-2024

ސުންގަޑި: 2024-02-12 16:31:00