އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ލޯކަލް މާރުކޭޓް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

12 ފެބުރުއަރީ 2024     5 months ago


އިޢުލާން

ލޯކަލް މާރުކޭޓް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ:

           01 ރަމަޟާން 1445 އިން 06 ޝަޢްވާލް 1445 އަށް ސ.ފޭދޫ ބަނދަރުގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕްލޮޓް ރިޒާވް ކުރުމަށް 01 މާރިޗު 2024ގެ ކުރިން، ރަސްމީ ގަޑީގައި (08:00 – 14:00) އޮފީހުގެ ނަންބަރު 6892018އަށް ގުޅުއްވައި ނުވަތަ އޮފީހުގެ ވައިބަރ ނަންބަރަށް (7789044) ނަމާއި އައިޑީކާޑުނަންބަރު ވައިބަރކޮށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ބައިވެރިވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކާއި އުޞޫލު ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.

02 ޝަޢްބާން 1445

12 ފެބުރުވަރީ 2024ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2024/74

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-02-2024

ސުންގަޑި: 2024-03-01 14:00:00