އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިއުލާން - ރަށުތެރޭގައި ހަރު ކުރެވޭ އިޝްތިހާރުތަކާ ގުޅޭ:

20 ފެބުރުއަރީ 2024     1 month ago


  އިޢުލާން

 

ރަށުތެރޭގައި ހަރު ކުރެވޭ އިޝްތިހާރުތަކާ ގުޅޭ:

           އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ރަށުތެރޭގައި ހަރު ކުރެވޭ އިޝްތިހާރުތަކާ ބެހޭ އުޞޫލު 23 ޖަނަވަރީ 2024 ގައި ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ސިޔާސީ ޕާޓީ، އަމިއްލަ ފަރުދުން އަދި ކުންފުނިތަކުން ރަށުތެރޭގައި ބެނާ، ބިލްބޯޑް، ޕޯސްޓަރ ފަދަ ތަކެތި ހަރުކުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ހޯދައި އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް އެދެމެވެ.

              10 ޝަޢްބާން 1445

              20 ފެބުރުވަރީ 2024ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2024/83

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-02-2024

ސުންގަޑި: 2024-02-20 14:00:00