އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ސަރުކާރުން ގޭބިސީތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކާޑާއި ގުޅޭ

25 މާރޗް 2024     3 weeks ago


އިޢުލާން

 

ސަރުކާރުން ގޭބިސީތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކާޑާއި ގުޅޭ:

                     ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގޭބިސީތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ކާޑުން މިހާރު ބާކީ ހުރި ހަނޑޫ އަދި ފުށް (ފުރަތަމަ ބުރުގައި ނުގެންގޮސްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް) 26 މާރިޗް 2024 އިން 28 މާރިޗް 2024އާއި ހަމައަށް ކޮންމެ ރެއަކު 21:30 އިން 23:30 އަށް ފޭދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ކަންމަތިން ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރަމެވެ. ކާޑު ބައްލަވާ ވަޑައިގަންނަވާ އިރު އައިޑީ ކާޑު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.                                                     

15 ރަމަޟާން 1445

25 މާރިޗް 2024ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2024/143

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-03-2024

ސުންގަޑި: 2024-03-28 23:30:00