އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ކާޑު ދޫކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

25 މާރޗް 2024     3 weeks ago


އިޢުލާން

 

ކާޑު ދޫކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު(IUL)426-2A/426/2024/130    (19 މާރިޗް 2024) އިޢުލާނުން  ގޭބިސީތަކަށް ކާޑު ދޫކުރުމަށް، އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް ބައެއްގޭބިސީތަކުން ކާޑު ނަގާފައިނުވާތީ، ކާޑު ދޫކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް 2024 މާރިޗް 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2024 މާރިޗް 28 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެރެއަކު 21:00ން 23:00އަށް ކާޑު ދޫކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، އައިޑީ ކާޑް ހިއްޕަވައިގެން ކުރީގެ ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ކާޑު ނެންގެވުމަށް އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

15 ރަމަޟާން 1445

25 މާރިޗް   2024ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2C/426/2024/139

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-03-2024

ސުންގަޑި: 2024-03-28 23:00:00