އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

25 މާރޗް 2024     3 weeks ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2024/96

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-03-2024

ސުންގަޑި: 2024-03-27 01:00:00