އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރ(ޖީ.އެސް 3) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

26 ނޮވެމްބަރ 2016     7 years ago


IUL)426-CB/426/2016/210) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2016/210 (07 ސެޕްޓެންބަރު 2016) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 27 ނޮވެންބަރު 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

Addu City Councilބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2016/247

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-11-2016

ސުންގަޑި: 2016-11-26 14:00:00