އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫ އީދި ސަމާ 1445 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތާއި ގުޅޭ

15 މޭއި 2024     1 week ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫ އީދި ސަމާ 1445 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތާއި ގުޅޭ:

 

1445ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދު އައްޑޫސިޓީގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އައްޑޫސިޓީގެ 6 އަވަށުގައި "އައްޑޫ އީދި ސަމާ 1445" ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތަކެއް އިންތިޒާމްކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  އެގޮތުން މިއަވަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ އައްޑޫގެ ޓީމްތަކަށެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 26 މޭއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:00 ގެ ކުރިންނެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00ން މެންދުރު 02:00 އަށެވެ.                                                        

07 ޛުލްޤަޢިދާ 1445

15 މެއި 2024ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2024/183

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-05-2024

ސުންގަޑި: 2024-05-26 14:00:00