އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް (ލޭންޑް އެންޑް ހައުސިންގ ޔުނިޓް)

20 މޭއި 2024     3 weeks ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2024/110

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-05-2024

ސުންގަޑި: 2024-05-22 14:00:00