އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫ ޢީދި ސަމާ 1445 ވަނަ އަހަރުގެ "ދަންޑެހެލެ ވާދެމުން 1445" މުބާރާތަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

21 މޭއި 2024     3 weeks ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫ ޢީދި ސަމާ 1445 ވަނަ އަހަރުގެ "ދަންޑެހެލެ ވާދެމުން 1445" މުބާރާތަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

                  ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާ ކުރުމާއި އެކު އާއިލީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ޢީދި ސަމާ 1445 ނަމުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން މިއަވަށުގައި ބާއްވާ އަންހެން ފިރިހެން ދެ ޖިންސު ވަކިން ޓީމްތައް ބައިވެރިވެވޭ " ދަންޑެހެލެ ވާދެމުން  1445" މުބާރާތުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ހުރިހާ އަވަށްތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށާއި، މުއައްސަސާތަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައި އެކަން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

                ވީމާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ޓީމުތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 2024 މޭއި 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ އޮންލައިން ފޯމް އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ލިންކުން ލިބިލައްވާނެއެވެ.

https://forms.gle/kTqU973N47LCGXzd8     

13 ޛުލްޤަޢިދާ   1445.

21  މެއި      2024.

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426/426/2024/206

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 21-05-2024

ސުންގަޑި: 2024-05-24 14:00:00