އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ކައުންސިލް އޮފިސަރ

13 ޖޫން 2024     1 month ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2024/233

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-06-2024

ސުންގަޑި: 2024-06-17 14:00:00