އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - 1445 ވަނަ އަހަރު އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދުކުރުމާއި ގުޅޭ

15 ޖޫން 2024     1 month ago


އިޢުލާން
 

1445 ވަނަ އަހަރު އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދުކުރުމާއި ގުޅޭ:

1445 ވަނަ އަހަރު އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ބޮޑު ޖަމާޢަތް ބޭއްވޭ ތަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ނަމަވެސް، މޫސުން ގޯސްވެ، ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދު ނުކުރެވޭ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ހިތަދޫގައި ހުކުރު ކުރާ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުން ޖަމާޢަތަށް ވަޑައިގަންވާއިރު މުސައްލައާއި ފެންފުޅިއެއް ހިފައިގެން ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ބޮޑު ޖަމާޢަތް

  • ސިޓީ ސްކުއެއަރ

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގެ އިތުރުން ޢީދު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތައް:

  • މަސްޖިދުއް ތަޤްވާ
  • މަސްޖިދުލް އިކްރާމް
  • މަސްޖިދުއް ޝޫރާ
  • ހުކުރު މިސްކިތް
  • މަސްޖިދުއް ޛިކްރާ

09 ޛުލްޙިއްޖާ 1445

15 ޖޫން 2024ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2024/259

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-06-2024

ސުންގަޑި: 2024-06-17 14:00:00