އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޭސީޔުނިޓްތައް ސާފުކުރުމާއި ސާރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

19 ޑިސެމްބަރ 2016     4 years ago


އޭސީޔުނިޓްތައް ސާފުކުރުމާއި ސާރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 

މިއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ އޭސީޔުނިޓްތައް ސާފުކޮށް ސާރވިސް ދީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޑިސެމްބަރ21 ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:00 ގައި މިއޮފީހަށް ހާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2016 ޑިސެމްބަރ 25 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

19   ރަބީއުލްޢައްވަލް  1438

18    ޑިސެމްބަރ   2016

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6A/426/2016/25

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19-12-2016

ސުންގަޑި: 2016-12-25 10:00:00