އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

IUL)426-CB/426/2016/261) ނަންބަރު އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

29 ޑިސެމްބަރ 2016     4 years ago


މިއިދާރާ ނަމްބަރ:IUL)426-CB/426/2016/261)  އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން 

 

މިއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 22 ޑިސެންބަރ 2016 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައެއް ޝަރުތުތައް ހިމެނިފައިނުވާތީ، އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމްގެ ނަމްބަރ: (IUL)426-CB/426/2016/261 އިޢުލާނު ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

 

28 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438

 27 ޑިސެންބަރ 2016   ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2016/266

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 29-12-2016

ސުންގަޑި: 2016-12-29 14:00:00