އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނަންބަރު: IUL)426-AB/426/2019/350) އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

28 އޮކްޓޯބަރ 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

މިއިދާރާއިން ޢާންމުކުރި ނަންބަރު(IUL)426-AB/426/2019/350: އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

 

29   ޞަފަރު  1441

28  އޮކްޓޯބަރ  2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2019/401

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 28-10-2019

ސުންގަޑި: 2019-10-28 14:00:00