އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ IUL)426-CB/426/2019/353) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

6 ނޮވެމްބަރ 2019     1 year ago


(IUL)426-CB/426/2019/353) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/353  (02 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

35

5

5

10

45

100

944

35.00

0.00

0.00

0.00

38.40

73.40

1

945

35.00

0.00

0.00

0.00

28.20

63.20

 

އިންޓަވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

947

35.00

0.00

0.00

0.00

37.05

72.05

 

އިންޓަވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

949

9.50

0.00

0.00

0.00

27.75

37.25

 

 


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2019/411

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-11-2019

ސުންގަޑި: 2019-11-06 14:00:00