އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލޮލުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަގުތީ އިމާމުކަން ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްނެގުން

6 ނޮވެމްބަރ 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

ލޮލުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަގުތީގޮތުން އިމާމުކަން ކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް ދެނެގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި އަވަށުގައިތިބި  އެފަދަ ފަރާތްތަކުން 15 ނޮވެންބަރ 2019 ގެ

އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ހިތަދޫއަވަށު އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ނަންނޯޓު ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އަދި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް ގެންނެވުން އެދެމެވެ.

 

09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

06 ނޮވެންބަރ   2019  ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2019/407

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-11-2019

ސުންގަޑި: 2019-11-15 14:00:00