އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސިސްޓަންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (ޖީ.އެސް 3) މަޤާމުގެ ވަޒީފާ އިޢުލާނުގެ ނަތީޖާ

14 މާރޗް 2017     4 years ago


IUL)426-CB/426/2017/264) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/20176/264 (11 ޖަނަވަރީ 2017) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެސިސްޓަންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމު (ޖީ.އެސް 3) ގެވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 15 މާރިޗު 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/20176/264

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 14-03-2017

ސުންގަޑި: 2017-03-15 14:00:00