އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސްކިލްސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދޭ

22 ނޮވެމްބަރ 2018     6 months ago


ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސްކިލްސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދޭ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސްކިލްސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.

ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ، ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ދަސްކޮށްދީ ކާމިޔާބު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާނެ ގޮތް އުނގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 20 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާއިރު ސެޝަންތައް ނަންގަވައި ދެއްވަނީ އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އަޙްމަދު ފަޔާޒް ހަަސަން އެވެ.