އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދު އައްޑޫސިޓީގެ ހުކުރުކުރާ މިސްކިތްތަކުގެ އިތުރުން ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެ

6 އޯގަސްޓް 2019     1 year ago


އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދު އައްޑޫސިޓީގެ ހުކުރުކުރާ  މިސްކިތްތަކުގެ އިތުރުން ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެ

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދު ކުރުން އައްޑޫސިޓީގެ ހުކުރުކުރާ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގެ އިތުރުން ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި އޮންނާނެއެވެ.

މިގޮތުން ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް މިއަހަރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަރަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައާއި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ދަނޑުގައެވެ.