އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފޭދޫ ޓީމް ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016ގެ ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫ ޓީމް ހޯދުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަކޮށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާ