އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިޓީ ބާޒާރު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އާއި އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިޓީ ބާޒާރު ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ދަށުން އޮރެންޑާ މޯލްޑިވްސް އަށް ބިން ކުލިއަށް ދޫކުރުން - 12 ޖަނަވަރީ 2017